EUR: 391.3 | USD: 358.73 | CHF: 401.22 | GBP: 465.92 | RUB: 4.11 | UAH: 8.75

FRISS HÍR: Friss: egyre magasabb rekordszinten az állampapír-állomány

Ajánló: Tanulj meg infláció feletti hozamokon befektetni (online tréning)

Állampapírok átruházása, öröklése és válás utáni sorsa - útmutatók és információk

Állampapír Állampapír kisokos

Szerző: admin [2023-06-06 06:58:49]
Legutóbb módosította: admin [2024-07-10 10:26:58]

Megosztás: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin

Megtekintések: 23935


Állampapírok átruházása, öröklése és válás utáni sorsa - útmutatók és információk

Sokak számára fontos kérdés, hogy az állampapírok Magyarországon hogyan és milyen költségek mellett ruházhatók át másra (vagy ajándékozhatók), illetve mi történik akkor, ha öröklésre vagy válásra kerül sor. Ebben a cikkben körüljárom mind az átruházás, mind a válás és az öröklés témakörét. Kitérek a kapcsolódó fontos tudnivalókra is, így például az illeték és illetékmentesség kérdésére, valamint a háztartási közös vagyon és különvagyon fogalmára. Arról is írok, hogy mi a teendő haláleset esetén, és átruházhatja-e még életében valaki az értékpapírszámláját az örököseire. Fontos, hogy az itt leírtak nem minősülnek hivatalos tájékoztatásnak, tehát a konkrét esetekben célszerű mindenkinek előzetesen tájékozódnia a megfelelő felületeken. Segítségül összegyűjtöttem a legfontosabb irányadó dokumentumokat a cikk végén.

Állampapírok átruházása

Az állampapírok átruházása valaki másra lehetséges. Az átruházást (átvezetést) személyesen tudjuk kzedeményezni, vagy akár online, Web- vagy MobilKincstáron is, de ott csak olyannak tudunk átvezetni, akinek a számlája fölött rendelkezünk meghatalmazással (pl. férj/feleség/gyerek).

Az átruházásnak nincs költsége, viszont, ha nem egyenes ági rokonra vagy házastársra ruházzuk át az adott értékpapírt és 150 ezer Ft-nál magasabb összegről van szó, akkor annak, akire átruházzuk, 18%-os illetéket kell fizetnie. Kivéve, ha visszterhes vagyonátruházás történik, tehát az, akire átruházzuk, kifizeti az ellenértékét, és erről készül egy szerződés is. Egyenesági rokonok: szülő, nagyszülő, dédszülő, gyermek, unoka, dédunoka, valamint az örökbefogadott gyermek.

Start-számláról (amelyen a Babakötvény van) és TBSZ-ről nem vezethető át állampapír vagy szabad pénzösszeg.

Átvezetés a WebKincstárban vagy MobilKincstárban

A WebKincstárban vagy MobilKincstárban az "Új tranzakció" menüponton belül az "Értékpapír átvezetése" almenüben indíthatjuk el egy állampapír átvezetését. Itt meg kell adnunk, hogy melyik számláról, melyik állampapírt szeretnénk átvezetni valaki más értékpapír-nyilvántartási számlájára. Az illetőt a nevével, kincstári számlaszámával és adóazonosító jelével kell azonosítanunk. Fontos, hogy nem a belépési-, hanem a számlaazonosítót kell megadni. Itt átvezetni csak olyannak tudunk, akinek a számlája fölött rendelkezünk meghatalmazással (pl. férj/feleség/gyerek). Más számára csak személyesen kezdeményezhető az átvezetés.

Az átruházás elfogadása

Nagyon fontos, hogy annak, akinek "küldjük" az állampapírt, még aznap el kell fogadnia a saját WebKincstár felületén az átvezetést az elszámolás vagy végrehajtás alatt lévő tranzakciók és rendelkezések között, az "Elfogadás" gombra kattintva. Ráadásul, az elfogadásra nem aznap éjfélig van lehetőség, hanem csak a kincstári értéknap végéig, amely hétfőtől csütörtökig 16:00-ig, pénteken 14:00-ig, áthelyezett munkanapon 12:00-ig tart. Ha ezt nem teszi meg a fogadó fél, akkor sztornózzák a tranzakciót.

Szabad pénzösszeg átruházása

Ha nem állampapírt, hanem szabad pénzösszeget (pl. a kifizetett kamatot) szeretnénk átruházni másra, arra is van lehetőség. Szintén személyesen és a WebKincstár vagy MobilKincstár felületén. Ez utóbbiak esetében az " Új tranzakció" menüponton belül lévő " Pénz átutalás/átvezetés" almenüt kell választani. Itt átutalhatjuk a választott összeget egy korábban rögzített bankszámlaszámra (a "Beállítások" menüben lehet rögzíteni) vagy akár egy tetszőleges kincstári ügyfélszámlára is.

Fontos, hogy míg az állampapírok átvezetése teljesen díjmentes, a pénz átvezetésekor kell fizetni 0,3% tranzakciós illetéket, ám ennek a felső határa 10 ezer Ft, tehát annál nem kerülhet többe.

Állampapírok válás esetén: házassági vagyonjogi szabályozás

Válás esetén az állampapírok sorsát a házassági vagyonjog egyértelműen szabályozza (PTK Negyedik könyv: Családjog / VI. cím: Házassági vagyonjog). Ha házassági vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, akkor az életközösség (házasság) idejére vagyonközösség jön létre. Ennek kapcsán két fogalmat kell tisztázni: házastársi közös vagyon és házastársi különvagyon.

Házastársi különvagyon

Minden olyan vagyontárgy (pl. állampapír, ingatlan, cégben fennálló részesedés vagy bármilyen ingóság stb.), amely a házasság előtt is megvolt, az a tulajdonos házastárs különvagyona, tehát válás esetén is csak az övé marad.

Fontos viszont, hogy a különvagyon haszna, amely a házassági életközösség fennállása alatt a terhek és költségek levonása után megmaradt, az közös vagyonná válik. Pl. a lakás bérbeadásából származó bevétel vagy az állampapírok hozama is közös vagyonná válik.

Ellenben különvagyon marad minden olyan vagyon, amelyhez a különvagyon eladásából vagy elcseréléséből jutott hozzá a házastárs. Ha pl. idő előtt eladja a házasság előtt vásárolt Bónusz Magyar Állampapírt és a pénzből Prémium Magyar Állampapírt vesz, akkor az továbbra is különvagyonnak minősül (a hozama nem). Ezen felül is van még néhány kivétel, amely különvagyonnak számít, pl. a házasság alatt örökölt vagy ajándékba kapott vagyontárgy, a házastárs személyét ért sérelemért kapott juttatás, a személyes használatra szolgáló szokásos mértékű vagyontárgy (pl. ruházat, könyvek, mobiltelefon).

Házastársi közös vagyon

Egy házasság esetén úgynevezett háztartási vagyonközösség jön létre. Ez azt jelenti, hogy egy házasság során minden, közösen vagy külön-külön megszerzett vagyon közös vagyonná válik, hacsak a házassági szerződésben ennek ellenkezőjéről nem rendelkeznek a házastársak.

A vagyon fogalmába tartozik minden olyan vagyontárgy, amelyet a házasság alatt akár együtt, akár külön szereztek meg a házastársak, és ide tartozik a munkabér is. Ez utóbbit úgy kell érteni, hogyha valamelyik házastárs dolgozik, amiért fizetést kap, az olyan, mintha ketten közösen kapták volna. Ez akkor is igaz, ha a másik félnek nincs munkahelye, és még a háztartásban sem végez munkát. Tehát a Ptk. nem ismeri az "én pénzem", "te pénzed" fogalmát. Minden, az életközösség (házasság) alatt megkeresett pénzt közösen keresünk.

Természetesen, a tartozás is közös vagyon.

Válás esetén, a vagyon egyenlő arányban illeti meg a feleket. Ennek megfelelően az állampapírok is ide tartoznak, kivéve, ha azt az egyik fél még a házassága előtt vásárolta (tehát háztartási különvagyon). Ám ezek hozama már úgyszintén közös vagyon lenne, ahogy azt fentebb is írtam.

Állampapírok öröklése: törvényes rend és végrendelet alapján

Az állampapírok öröklése ugyanúgy működik, mint bármely ingóságé, a törvényes öröklési rend vagy a végrendelet alapján, mivel az állampapír is ingóságnak minősül.

Az örökösök magát az állampapírt öröklik meg, nem annak az értékét. Tehát az állampapír ugyanúgy fut tovább, de addig nem fér hozzá senki az értékpapír-számlához, amíg nincs tisztázva az öröklés rendje.

Az örökhagyó számlájáról a hagyatéki végzés bemutatását követően utalja ki az adott pénzintézet az értékpapírt vagy a számlán lévő szabad pénzösszeget. Az öröklés után természetesen már szabadon eladható az állampapír.

Illetékfizetés

Az öröklési illeték alól az örökhagyó egyenes ági rokonai (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), valamint házastársa, bejegyzett élettársa és testvérei (vér szerinti, fél- és örökbefogadott) mentesülnek.

A Tartós Befektetési Száma (TBSZ) öröklése

A Tartós Befektetési Számla (TBSZ) is örökölhető, ráadásul, ha elhunyt az örökhagyó, akkor úgy veszik, mintha letelt volna az 5 év, ami után adómentessé válik a rajta elhelyezett pénz.

Mi a teendő, ha bekövetkezik a haláleset?

  1. Kérni kell a halotti anyakönyvi kivonat kiállítását az anyakönyvvezetőtől.

  2. El kell készíteni a hagyatéki leltárt (örökösök személye, örökhagyó vagyontárgyai, hagyatéki terhek, végrendelet). Ehhez érkezni fog egy idézés a hagyatéki ügyintézőtől (jegyzőtől), amelyben le lesznek írva a teendők, azokat pontosan követni kell.

  3. Meg lehet hatalmazni egy jogi képviselőt is (nem kötelező), aki az esetleges öröklési jogi vitákban segít.

Milyen dokumentumok szükségesek a Kincstári vagy banki ügyintézéshez?

  1. Személyi igazolvány és lakcímkártya.

  2. Közjegyző által kiállított hagyatékátadó végzés vagy a banknál vezetett számlákat feltüntető Európai Öröklési Bizonyítvány.

  3. Halotti anyakönyvi kivonat.

Hogyan kell értesíteni a Kincstárat vagy a bankot az örökhagyó haláláról?

  1. lehetőség: halotti anyakönyvi kivonat, jogerős hagyatéki végzés, öröklési bizonyítvány vagy a halál tényére hivatkozó jogerős bírósági határozat bemutatása.

  2. lehetőség: a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző keresi meg Kincstárat/bankot.

  3. lehetőség: ha az örökhagyó nyugdíjban részesült, akkor a nyugdíjbiztosító felhívást küldhet a halál időpontját követően folyósított nyugdíj visszafizetésére.

Hogyan férhetnek hozzá az örökösök az állampapírokhoz (befektetésekhez, értékpapírokhoz)?

Az értékpapírok (állampapírok) esetében nem tehető haláleseti rendelkezés, mint a folyószámlák esetében, tehát hiába rendelkezik valaki még életében, hogy kire szeretné átruházni az értékpapír-nyilvántartási számláját, ez a meghatalmazás a halálát követően semmissé válik és a számla a hagyatéki eljárás tárgyát fogja képezni.

Ha tisztázódtak az örökösödési kérdések, az örökös akkor sem tudja közvetlenül értékesíteni az állampapírokat. Muszáj rendelkeznie egy saját értékpapír-nyilvántartási számlával, amelyre a Kincstár/bank át fogja transzferálni az állampapírokat (vagy készpénzben kifizeti neki, ha már lejártak).

Hivatkozások

Továbbiak

Ha kimaradt még valami a cikkből, és kapcsolódik a témához, kérlek, jelezd a Facebook-oldalon vagy e-mailben, hogy kiegészíthessem. Továbbá, ha megosztod a témával kapcsolatos tapasztalataidat az említett Facebook-oldalon a bejegyzés alatt, annak bizonyára sokan örülni fognak, mivel ez egy rendszeresen előkerülő, fontos témakör.

Ha hasznosnak tartod, amit csinálok, és úgy érzed, anyagilag is támogatnád a tevékenységemet, akkor szívesen elfogadom a segítséget.

Támogatni tudsz egyszerű banki átutalással (egyelőre csak forintos bankszámláról tudok átutalást fogadni): Magyar Állampapír Kalkulátor, 12600016-19868930-99723457 vagy bankkártyával, esetleg PayPallal , ezen az oldalon . Köszönöm!

Keresés

Támogatnád a munkámat?

Célom, hogy segítsek eligazodni az állampapírok között, hogy mindenki felkészülten, a legjobb döntést tudja meghozni. Az oldalt magánszemélyként készítem, és legjobb tudásom szerint igyekszem segíteni mindenkinek. Ezért nem várok fizetést, de ha valakinek van rá lehetősége, és úgy érzi, anyagilag is támogatná a munkámat, attól ezt elfogadom. Az alábbi gombra kattintva tudsz támogatni PayPal-on vagy bankkártyával (PayPal fiók nem szükséges):

Támogatási lehetőség

Vagy az alábbi számlaszámra is utalhatsz, sajnos egyelőre csak magyarországi HUF számláról lehetséges: Magyar Állampapír Kalkulátor, 12600016-19868930-99723457. Ha e-mail-t írnál: kapcsolat.

Kategóriák

Online befektetési tréning